Καταχωρήσεις από netinfo

Δημόσια διαβούλευση για την κατασκευή και λειτουργία τερματικού σταθμού αποθήκευσης πίσσας ασφάλτου

Μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία τερματικού σταθμού αποθήκευσης πίσσας ασφάλτου Περιβαλλοντική Μελέτη του έργου

Προσφορές για εποχιακά ψεκάσματα

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαρί δέχεται προσφορές για εποχιακά ψεκάσματα σε ανοικτούς χώρους εντός την Κοινότητας. Απαραίτητη Προϋπόθεση: Κατοχή Άδειας Χρήσης Ζιζανιοκτόνου. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο Κοινοτικό Συμβούλιο. Τηλ. Επικοινωνίας 24 333030 / 99 639169