Διαγωνισμός για κατασκευή στεγάστρου στο Μαρί (17/11/2020)