Προκήρυξη προσφοράς για εργάτη γενικών καθηκόντων

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙ

Ε/Α: Δεκαπέντε Χιλιάδες και Διακόσια Ευρώ (€15.200)

 

Αριθμός Διαγωνισμού: 4/2020

Η Σύμβαση χρηματοδοτείται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαρί

 

 

Μαρί, Ιανουάριος 2020