Το Κοινοτικό Συμβούλιο οργανώνει 8ήμερη εκδρομή 23/8-30/8/2019