Προσφορές για εποχιακά ψεκάσματα

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαρί δέχεται προσφορές για εποχιακά ψεκάσματα σε ανοικτούς χώρους εντός την Κοινότητας.

Απαραίτητη Προϋπόθεση:

  • Κατοχή Άδειας Χρήσης Ζιζανιοκτόνου.

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο Κοινοτικό Συμβούλιο.

Τηλ. Επικοινωνίας 24 333030 / 99 639169