Προκήρυξη προσφοράς για Γραμματειακό Υπάλληλο

Ημερομηνία λήξης των προσφορών 25/05/2018.

Όλες οι προσφορές θα  πρέπει να σφραγιστούν σε φάκελο και να αναγράφετε στο εξωτερικό του όνομα και ταυτότητα.

Ο Φάκελος πρέπει να παραδοθεί στα γραφεία του Συμβουλίου και να μπουν στο Κιβώτιο προσφορών το οποίο θα παραμένει κλειστό μέχρι και την τελική ημέρα υποβολής των προσφορών.

Το άνοιγμα και η αξιολόγηση θα ακολουθηθεί αμέσως, μέσα στην εβδομάδα λήξης προσφορών. Η ακριβής ημέρα θα ανακοινωθεί αργότερα.

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφίων, θα ειδοποιηθούν αυτοί οι οποίοι τα κριτήρια τους συνάδουν καλύτερα με αυτά που ζητά το Κοινοτικό Συμβούλιο.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες