ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαρί ενδιαφέρεται για την μίσθωση υπηρεσιών φυσικών η νομικών προσώπων για περίοδο εννιά (9) μηνών + δώδεκα (12) μήνες.

ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΡΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΝΕΣΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 20/03/2018

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ 1/04/2018

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα απαραίτητα έγραφα από το γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου .

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα 24333030-99639169