Ανακοίνωση Υπαλλήλου

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαρί ενδιαφέρεται για την μίσθωση υπηρεσιών ενός φυσικού η νομικού προσώπου για περίοδο έξι μηνών από 1/11/17.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα απαραίτητα έγραφα από το γραφείο του Κοινοτικού Συμβουλίου .

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα 24333030-99639169