Καταχωρήσεις από netinfo

Σημαντική Ανακοίνωση

Το Κοινοτικό Συμβούλιο σας ενημερώνει ότι βρίσκεται στην διάθεση των ηλικιωμένων και των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες για οποιαδήποτε βοήθεια η εξυπηρέτηση θα ήθελαν.

Προκήρυξη προσφοράς για εργάτη γενικών καθηκόντων

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙ Ε/Α: Δεκαπέντε Χιλιάδες και Διακόσια Ευρώ (€15.200)   Αριθμός Διαγωνισμού: 4/2020 Η Σύμβαση χρηματοδοτείται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαρί     Μαρί, Ιανουάριος 2020

Δημόσια διαβούλευση για την κατασκευή και λειτουργία τερματικού σταθμού αποθήκευσης πίσσας ασφάλτου

Μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία τερματικού σταθμού αποθήκευσης πίσσας ασφάλτου Περιβαλλοντική Μελέτη του έργου

Προσφορές για εποχιακά ψεκάσματα

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαρί δέχεται προσφορές για εποχιακά ψεκάσματα σε ανοικτούς χώρους εντός την Κοινότητας. Απαραίτητη Προϋπόθεση: Κατοχή Άδειας Χρήσης Ζιζανιοκτόνου. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο Κοινοτικό Συμβούλιο. Τηλ. Επικοινωνίας 24 333030 / 99 639169